Het bestuur

Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging

Het bestuur

Bestuursleden


Functie: Voorzitter        

Naam:            Barry Kikkert  ( vanaf 16-4-2019)

Adres:            

Email:            voorzitter@ngv-nieuwerkerk.nl

Functie: Secretaris     

Naam:           Marga Hoogvliet 

Adres:             

Email:            secretariaat@ngv-nieuwerkerk.nl

Functie: Wedstrijdsecretariaat      " Vacature "

Naam:           

Adres:            

Email:            wedstrijdsecretariaat@ngv-nieuwerkerk.nl                                         

Functie: Penningmeester

Naam:            Erik Schriemer (vanaf 16-4-2019)

Adres:            

E-mail:           penningmeester@ngv-nieuwerkerk.nl


Functie: Algemeen bestuurslid     

Naam:           Anneloes ten Brinke     (vanaf 16-4-2019) 

Adres:             

Email:            algemeenbestuurslid@ngv-nieuwerkerk.nl                                       

Functie: Vertrouwens persoon 

Naam:          " Vacature "         

Adres:             

Email:                                                   ==========================================================================

Administratieve ondersteuning


Functie: Leden administrateur en beheerder website

Naam:           Jacques Hoeijenbos

Adres:           Eric Kranspad 6, 3069 ZK  Rotterdam

Email:            jacques@ngv-nieuwerkerk.nl
Functie: Informatie lesprogramma

Naam:           

Adres:           

Email:            info@ngv-nieuwerkerk.nl

Geen foto beschikbaar


Geen foto beschikbaar


Geen foto beschikbaar


Geen foto beschikbaar


Geen foto beschikbaar

  Geen foto beschikbaar


Geen foto beschikbaar