Nieuws

Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging

Nieuws

Opgericht

23 april 1946

Algemene Leden Vergadering van 24 april 2018

 

 

Geachte ouder (-s) / verzorger (-s) en leden,

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 24 april j.l. is besloten tot een verhoging van de contributie.

De afgelopen twee jaar is de contributie ongewijzigd gebleven. Als gevolg van wederom sterk gestegen kosten van zaalhuur en verplicht lidmaatschap bij de KNGU is nu echter een verhoging noodzakelijk gebleken.

Hoeveel deze precies voor u bedraagt hangt af van het aantal uren dat u of uw kind gymt. U kunt het voor u geldende tarief bekijken in het contributie overzicht op deze website.

 

De verhoging zal op 01 juli 2018 ingaan. Mocht dit aanleiding voor u zijn om het lidmaatschap op te zeggen, doet u dit

dan vóór 1 juli aanstaande.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u vragen heeft, mailt u die dan alstublieft aan penningmeester@ngv-nieuwerkerk.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

Mark Spruit

Penningmeester NGV

De eerste ideeën voor zo'n grote hal, die zou kunnen komen naast sporthal Kleine Vink, werden woensdag tijdens een sportdebat met vertegenwoordigers van alle politieke partijen gepresenteerd. "Het is een ruwe schets", zei CKV Nieuwerkerk-voorzitter Alfred Huijser over de getoonde illustratie. "Waar die hal moet komen, dat is iets voor later, het gaat ons er nu vooral om draagvlak te krijgen voor de in onze ogen noodzakelijke uitbreiding van zaalcapaciteit in Nieuwerkerk."

De situatie van NGV is het meest schrijnend. De 270 leden tellende club traint in drie gymzaaltjes aan de Van Beethovenlaan, Kroonkruid en Fresiastraat. "Onze selectie traint een keer in de week in Bergschenhoek en een keer in de twee weken in Lekkerkerk. Onderlinge wedstrijden kunnen we in een van de gymzaaltjes houden, maar voor grotere wedstrijden moeten we uitwijken naar bijvoorbeeld Woerden", schetste voorzitter Ilse Broekmans. "Doordat we verschillende locaties moeten gebruiken, staat het verenigingsgevoel onder druk."

De hockeyclub komt veel uren tekort om alle leden voor de zaalcompetitie te laten trainen. "We hebben 45 zaalteams en die kunnen we gemiddeld van november tot februari drie keer laten trainen", liet voorzitter Carolien van Wersch weten.

Ook Huijsers' vereniging komt jaarlijks tweehonderd uur aan zaalcapaciteit tekort. "Toen we naar De Kleine Vink gingen, wisten we al dat de ruimte niet voldoende zou zijn. Wij krijgen steeds meer teams en de tendens in korfballand is dat selectieteams meer gaan trainen. Om niet achterop te raken, moet je als club mee."

De drie clubs hebben jaarlijks samen 2235 uur tot hun beschikking. De huidige behoefte is echter bijna het dubbele: 4230 uur. In een 'quickscan' hebben de clubs ook gekeken naar de toekomstige behoeften. "Daar kwamen we uit op 5460 uur", vertelde Huijser. "We verwachten alle drie te groeien, omdat er binnen afzienbare tijd meer woningen komen. Daarbij zijn we uitgegaan van het meest defensieve scenario. Als korfbalclub houden we rekening met een toename van vijftig leden."

De clubs willen in eerste instantie erkenning van het probleem. Huijser: "Dat is de eerste stap, uiteindelijk hopen we iedereen ervan te overtuigen dat er een oplossing moet komen. Iedereen moet in Nieuwerkerk of Zevenhuizen kunnen sporten."

Tijdens de bijeenkomst gaven ook andere clubs aan tekort aan uren te hebben. Zo liet Badminton Club Nieuwerkerk zich horen. "Ik roep elke club met een capaciteitsprobleem op om zich bij ons aan te sluiten", reageerde Huijser, die ook pleitte voor een soort sportkoepel van clubs. "Er is sinds kort een gemeentelijk sportbedrijf met de Sportstichting Zuidplas en zo'n sportkoepel zou als spreekbuis kunnen fungeren voor de clubs."

"Ik wist dat er een zalentekort was, maar niet dat het probleem zo groot was. Dat verrast me", reageerde VVD-fractievoorzitter Ferry van Wijnen. "Er is een wachtlijst bij de voetbalclub en de gymnastiekvereniging. Dat kan niet in een tijd dat sport als basisvoorwaarde wordt gezien voor een goed leefklimaat", zei Tinet de Jong (CDA).

Zij riepen op om snel tot een sportvisie voor heel Zuidplas te komen. Van Wijnen: "We moeten de problemen in kaart brengen. Dat hoeft niet lang te duren. Wat de VVD betreft nemen we die sportvisie al mee in de komende coalitieonderhandelingen." Dat klonk Huijser als muziek in de oren. "Ik hoop voor het einde van de volgende collegeperiode met de sleutel van de nieuwe hal in mijn hand te staan."