Nieuws

Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging

Nieuws

Algemene Leden Vergadering van 24 april 2018

 

 

Geachte ouder (-s) / verzorger (-s) en leden,

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 24 april j.l. is besloten tot een verhoging van de contributie.

De afgelopen twee jaar is de contributie ongewijzigd gebleven. Als gevolg van wederom sterk gestegen kosten van zaalhuur en verplicht lidmaatschap bij de KNGU is nu echter een verhoging noodzakelijk gebleken.

Hoeveel deze precies voor u bedraagt hangt af van het aantal uren dat u of uw kind gymt. U kunt het voor u geldende tarief bekijken in het contributie overzicht op deze website.

 

De verhoging zal op 01 juli 2018 ingaan. Mocht dit aanleiding voor u zijn om het lidmaatschap op te zeggen, doet u dit

dan vóór 1 juli aanstaande.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u vragen heeft, mailt u die dan alstublieft aan penningmeester@ngv-nieuwerkerk.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

Mark Spruit

Penningmeester NGV