Nieuws

     Nieuwerkerkse 

       Gymnastiek 

         Vereniging

Nieuws

Oranje Fonds Collecte


Ook dit jaar doet de Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging weer mee aan de e. Van de opbrengst is de helft bestemd voor onze vereniging.

We collecteren van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni.  Maar wij kunnen dit niet alleen.

 

Daarom: help ons met collecteren !!

 

U kunt tijdens de collecteweek zelf bepalen hoeveel tijd u wilt besteden, en op welke dag het collecteren u het beste uitkomt. We collecteren in Nieuwerkerk, in de wijken Esse, Kleinpolder en in de Velden en Dalen.

Heeft u een paar uurtjes de tijd? Meld u zich dan aan bij de secretaris, via secretariaat@ngv-nieuwerkerk.nl .

Wilt u eerst meer informatie, stuur dan een mailtje naar het secretariaat, of bel 06 – 23 33 06 53 (Mark Spruit).

 

Help ons met collecteren voor het Oranje Fonds, én voor NGV!
Alvast hartelijk dank namens het bestuur.

 

Marga  Hoogvliet

Secretaris NGV

  

 

Het Oranje Fonds is een Nederlandse stichting te Utrecht die aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving. Het fonds werd opgericht in 2002 en was het nationaal huwelijksgeschenk aan prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Kijk voor meer info op www.oranjefonds.nl

Kort verslag van de ALV :


- Agenda en notulen zijn vastgesteld.

- Geen ingekomen stukken

- De jaarverslagen (algemeen, wedstrijden en financieel verslag) zijn goedgekeurd

- De begroting 2019 is goedgekeurd

- Er zal een contributie verhoging worden doorgevoerd per 1-7-2019 a.g.v. de stijging   van de kosten van het bondslidmaatschap (3 %) en de zaalhuur (7  %).

- In het bestuur zijn afgetreden :

  • Andre Murel  (algemeen bestuurslid)
  • Mandy Cohenno  (secretaris)
  • Chantal van den Bosch (wedstrijdsecretariaat)
  • Mark Spruit  (penningmeester)
  • Ilse Broekmans  (voorzitter)


- De volgende nieuwe leden zijn voor het bestuur gekozen :

  • Barry Kikkert (voorzitter)
  • Marga Hoogvliet (secretaris)
  • Erik Schriemer (penningmeester)
  • Anneloes ten Brinke (algemeen bestuurslid)


Voor het wedstrijdsecretariaat is er nog een vacature !


Zie onze pagina bestuursleden !