Informatie selectie

Nieuwerkerkse 

   Gymnastiek 

       Vereniging

Informatie over het turnen bij de selectie


De selectie is opgedeeld in twee groepen

-Jongtalent

-Wedstrijdgroep

De jongtalent en wedstrijdgroep-meiden trainen afzonderlijk van elkaar. Dit mede omdat het Jongtalent een voorbereiding is op de wedstrijdgroep en dat deze meisjes een andere leermethode krijgen dan de wedstrijdmeiden. De wedstrijdgroep en jongtalent groep zijn onderverdeeld in diverse categorieën.


Jongtalent: Pre-voorinstap, voorinstap


Verplichte oefenstof : Instap, Pupil 1, Pupill2

Keuze oefenstof: Jeugd, Junior, Senior


Hoewel wij alle meisjes begeleiden tijdens de trainingen hebben wij wel een verdeling gemaakt wie welke meisjes begeleid. Daarnaast hebben wij een aantal hulptrainers in de zaal staan. Zij begeleiden de meiden en zullen de trainsters bijstaan bij hun werkzaamheden. De krachttraining voor de turnsters wordt begeleid door John Sonder. Hij heeft al jarenlang ervaring met krachttraining en stabiliteitstraining. Hij zorgt er voor dat de meiden verantwoordelijke krachttraining krijgen en dat het  niet te belastend is voor het jonge lichaam van de turnster.


Jongtalent


De jongtalent zijn turnstertjes die trainen om voorbereid te worden op de wedstrijdgroep. In deze periode van trainen wordt er gekeken of het meisje geschikt is voor uiteindelijke doorstroming naar de selectie, of de ouders en de trainers er beiden mogelijkheden in zien en het kind moet vooral plezier hebben in het turnen. Daarnaast is belangrijk of de turnster een ontwikkelingsgerichte kijk heeft op haar eigen turnen. Kortom, of zij gericht is op het verbeteren van haar eigen prestatie, zij fouten kan analyseren en het geleerde kan meenemen op weg naar een volgende doelstelling. Het spreekt voor zich dat er hierbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de turnster. De leeftijd van de jongtalent meisjes worden ingedeeld in twee categorieën. Voorinstap of pre- voorinstap

Voorinstap meisjes in de leeftijd van 7/8 jaar.

Pre- voorinstap meisjes jonger dan 7 jaar.


Het verschil tussen deze twee categorieën zien we terug in trainingsuren:

-Voorinstap traint 2 keer in de week  totaal: 3 uur

-Pre- voorinstap traint 1 keer in de week totaal: 1 uur


Selectie


Met de term selectie bedoelen we ook wel de wedstrijdgroep, dus de meisjes vanaf 8 jaar en ouder die doelgericht trainen voor verschillende wedstrijden die tijdens het seizoen plaatsvinden, waarvan de belangrijkste de Regiowedstrijden zijn, die bij goede prestaties kunnen leiden tot het Bondskampioenschap dat door de KNGU georganiseerd wordt voor de beste 36 turnsters in Nederland per niveau en leeftijdscategorie. Dat is het hoogst haalbare voor de meiden en daar streven we dan ook naar. Wat jullie als ouders goed voor ogen moeten houden is dat naast bewegen, leren,  motivatie, gezelligheid en saamhorigheid, een selectie vooral bedoeld is om te presteren. Het woord zegt het al: het is een selecte groep.


De leeftijdscategorieën bij de selectie zijn als volgt:

Instap : 8 jaar oud

Pupil I: 9 jaar oud

Pupil II: 10 jaar oud

Jeugd: 11 en 12 jaar oud

Junior: 13 en 14 jaar oud

Senior: 15 jaar en ouder.

Een turnster mag doorgaan met turnen zolang zij wil, er is geen maximum leeftijd. Het turnsysteem in Nederland werkt tegenwoordig met divisies, vergelijkbaar met het voetbal. De hoogst haalbare is de Eredivisie, dat is dus de topsport. Wij trainen met onze meiden in de Tweede en Derde Divisie. Hoe ouder het meisje wordt, hoe moeilijker en uitgebreider de oefeningen worden, de niveaus zijn pittig en daarom zijn, naast de lichamelijke eigenschappen, motivatie en doorzettingsvermogen twee van de belangrijkste eigenschappen die een turnster moet bezitten.

Screening en functioneren bij de selectie

Een turnster kan op twee manieren bij de selectie komen. De meest voorkomende is dat zij binnenstroomt via het jongtalent. Daarnaast kan het gebeuren dat een al ouder meisje via een andere vereniging naar ons komt, vanwege allerlei uiteenlopende redenen. Dan kijken wij of het meisje voldoet aan het niveau wat wij hanteren en of zij in de groep past. Er volgen een aantal proeflessen en daarna besluiten wij samen met de ouders en het meisje of het zinvol is het meisje in onze groep op te nemen.


Instroom bij het jongtalent.

Tijdens 1 of 2 proeflessen wordt een turnstertje gescreend op algemene motorische basiseigenschappen. Gelet wordt op: kracht, lenigheid, coördinatie, motivatie, leerhouding, vormspanning en sprinttechniek en –snelheid.  De proefles(sen) zijn gratis.

Indien een turnster voldoet aan de minimumeisen van de proefles, wordt een proefperiode aangeboden. Doel is het bepalen van het beginniveau van de turnster. Naast het screenen op de bovenstaande basiseigenschappen worden ook de intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen en discipline van de turnster in kaart gebracht. Tijdens de proefperiode dient te worden betaald voor de trainingen.


Het functioneren binnen de selectie worden tweemaal per jaar getoetst door middel van evaluatiegesprekken, die elke turnster krijgt. Deze gesprekjes zullen plaatsvinden rond november/december en rond mei/juni. Bij de beoordeling worden verschillende aspecten behandeld, zoals lichaams-basiseigenschappen, maar ook de mentale aspecten (hoe graag wil de turnster het). Vooral de intrinsieke motivatie is heel belangrijk, de turnster moet het zélf willen, we kunnen dat niet vaak genoeg benadrukken. Aan de hand van de dingen die wij zien tijdens de trainingen en de wedstrijden, maken wij een eindoordeel op dat uit de volgende beoordelingen bestaat:


Positief: de turnster scoort gemiddeld tot goed op alle punten en mag dus bij de selectie blijven trainen.

Twijfel: de turnster scoort middelmatig tot slecht op alle punten en komt daarmee in de ‘gevarenzone’. Zij krijgt dan tot aan het 2e evaluatiegesprek in mei/juni om haar punten te verbeteren en haar eindoordeel om te zetten naar ‘positief’.

Negatief: de turnster scoort slecht op alle punten en dat heeft als gevolg dat zij de selectie zal moeten verlaten.Belangrijk: wij zullen NOOIT om vage of onduidelijke redenen een meisje uit de selectie zetten. Wij komen tot een dergelijk besluit op een zeer weloverwogen manier waarbij het belang van het kind voorop staat en waarbij wij alle mogelijkheden tot verbetering benut hebben, maar zien dat een meisje het gewoon niet redt in ons niveau. Dat is helemaal geen schande of falen, trainen bij de selectie is nu eenmaal niet voor ieder kind weggelegd. Wij doen alles met de beste bedoelingen voor het kind, en bij enige vorm van twijfel zullen wij een meisje altijd de kans geven om te laten zien dat ze het wél redt. Daarnaast is er bij een afwijzing altijd de mogelijkheid om over te stappen op een lager niveau, zoals het Plusuur, wil een meisje toch doorgaan met turnen. Ook de springgroep op maandag biedt een uitstekend alternatief.