Inschrijven contact formulier

Nieuwerkerkse 

   Gymnastiek 

       Vereniging

               

INSCHRIJFFORMULIER en

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven voor de contributie, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze zelf terugboeken via uw bank-app of het bedrag via de bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens incassant

Naam                   : Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging

Adres                   : Burgemeester van Heugtenlaan 128

Plaats                   : 2911 HA  Nieuwerkerk aan den IJssel

Rekeningnummer : NL65 INGB 0000710442

Incassant ID         : NL79ZZZ404645030000


Inschrijfgeld bedraagt €17,50. Voor de contributie gelieve de website te raadplegen ( www.ngv-nieuwerkerk.nl /Informatie/contributie.html)

De contributie wordt per kwartaal geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal een maand vóór het beeindigen van het lopende kwartaal gedaan te worden. U dient dit schriftelijk of per e-mail te doen bij de ledenadministratie (jacques@ngv-nieuwerkerk.nl ). Betreft Lid :                                                                  * verplicht invulveld

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw lid
Reeds ingeschreven, extra les
Eerder lid geweest, weer actief
 
 
Ja
Nee
 
 
Ik verklaar dat bovenstaande gegevens juist zijn en ga akkoord met de voorwaarden. Ik ga er mee akkoord dat de ingevulde gegevens worden vastgelegd in het leden bestand en alleen worden gebruikt ten behoeve van de vereniging.
Ik ga NIET akkoord (niet verzenden !)