Nieuws

Nieuwerkerkse 

   Gymnastiek 

       Vereniging

Nieuws

Christmas party December 2019 

Sinterklaas op bezoek bij NGV !    


Op woensdag 4 december 2019 kwam Sinterklaas langs in de zaal aan het Freziaveld.

De kinderen t/m 8 jaar hadden daar een klim, spring en gym middag om de verjaardag van sinterklaas te vieren en toen stond hij ineens zelf in de zaal met 3 pieten !

De pieten hebben ook geprobeerd te gymmen en de kinderen hebben verschillende oefeningen voorgedaan. Ook hebben enige kinderen laten zien wat Acro gym precies is.

De jongen die zaterdag 30 november bij de jongens wedstrijd in Gouda een medaille had gewonnen was ook aanwezig en liet een radslag zien.

We hebben met zijn allen liedjes gezongen en toen Sinterklaas was vertrokken bleek dat hij voor iedereen kadootjes had achtergelaten.

Iedereen heeft een vreselijk leuke middag gehad en de redactie heeft gehoord dat Sinterklaas diep onder de indruk was van de prestaties van onze kleinere leden !

Misschien komt hij volgend jaar weer langs !

De Grote Club Actie  (GCA) is afgesloten en is een groot succes !!


De grote clubactie is voorbij !  We hebben een record aan loten verkocht, super gedaan door onze leden! De opbrengst helpt ons een stukje verder voor nieuwe materialen!

Op zaterdag 14 september 2019 startte de Grote Clubactie. NGV deed ook mee en wij wilden natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Met het geld wat wij dit jaar ophalen, willen wij graag meer en betere materialen aanschaffen om de kwaliteit van de lessen te kunnen verhogen.

Kort verslag van de ALV 15 april 2019:


- Agenda en notulen zijn vastgesteld.

- Geen ingekomen stukken

- De jaarverslagen (algemeen, wedstrijden en financieel verslag) zijn goedgekeurd

- De begroting 2019 is goedgekeurd

- Er zal een contributie verhoging worden doorgevoerd per 1-7-2019 a.g.v. de stijging   van de kosten van het bondslidmaatschap (3 %) en de zaalhuur (7  %).

- In het bestuur zijn afgetreden :

  • Andre Murel  (algemeen bestuurslid)
  • Mandy Cohenno  (secretaris)
  • Chantal van den Bosch (wedstrijdsecretariaat)
  • Mark Spruit  (penningmeester)
  • Ilse Broekmans  (voorzitter)


- De volgende nieuwe leden zijn voor het bestuur gekozen :

  • Barry Kikkert (voorzitter)
  • Marga Hoogvliet (secretaris)
  • Erik Schriemer (penningmeester)
  • Anneloes ten Brinke (algemeen bestuurslid)


Voor het wedstrijdsecretariaat is er nog een vacature !


Zie onze pagina bestuursleden !