Nieuws

Nieuwerkerkse 

   Gymnastiek 

       Vereniging

Update CORONA VIRUS :

Het nieuwe seizoen gaat weer van start!
Vanaf maandag 31 augustus 2020 gaan we weer gymmen/ turnen! Het rooster is (voorlopig) ongewijzigd en de zalen zijn vanwege alle corona regels voorzien van voldoende ventilatie.

Het betekent wel dat we nog steeds te maken hebben met strenge corona regels die iedereen in acht moet blijven nemen;

 • Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis
 • Ouders zetten hun kinderen alleen af voor de deur en komen niet mee naar binnen of blijven hangen voor de deur
 • 1,5 meter afstand is nog steeds de norm

Algemene Leden Vergadering    :   Tot nader order uitgesteld i.v.m. het Corona virus !


Beste NGV leden,

Onze jaarlijkse leden vergadering (ALV) komt er weer aan.
We nodigen jullie graag uit om deze vergadering bij te wonen.
Datum: Woensdag 15 april 2020
Tijd: Inloop vanaf 20.00 uur - Starten om 20.30 uur
Locatie: Restaurant Het Perron in Nieuwerkerk ad IJssel

Sportieve groet,  NGV Bestuur


Aanvullen bericht (8-7-2020) : Helaas gaat Barry Kikkert (voorzitter) ons per 1 september a.s. verlaten.

We zijn daarom dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.


Kort verslag van de ALV 15 april 2019:


- Agenda en notulen zijn vastgesteld.

- Geen ingekomen stukken

- De jaarverslagen (algemeen, wedstrijden en financieel verslag) zijn goedgekeurd

- De begroting 2019 is goedgekeurd

- Er zal een contributie verhoging worden doorgevoerd per 1-7-2019 a.g.v. de stijging   van de kosten van het bondslidmaatschap (3 %) en de zaalhuur (7  %).

- In het bestuur zijn afgetreden :

 • Andre Murel  (algemeen bestuurslid)
 • Mandy Cohenno  (secretaris)
 • Chantal van den Bosch (wedstrijdsecretariaat)
 • Mark Spruit  (penningmeester)
 • Ilse Broekmans  (voorzitter)


- De volgende nieuwe leden zijn voor het bestuur gekozen :

 • Barry Kikkert (voorzitter)
 • Marga Hoogvliet (secretaris)
 • Erik Schriemer (penningmeester)
 • Anneloes ten Brinke (algemeen bestuurslid)


Voor het wedstrijdsecretariaat is er nog een vacature !


Zie onze pagina bestuursleden !